Đá quý thiên nhiên

Giá vàng hôm nay 25/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 25/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 25/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 24/11

Giá vàng hôm nay 24/11/2022 tại thị trường thế giới tăng mạnh lên trên mức 1.755 USD/ounce. Trong nước, giá vàng hôm nay cũng đang tăng mạnh 100 - 200...

Giá vàng hôm nay 23/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 23/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 23/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 22/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 22/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 22/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 21/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 21/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 21/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 20/11

Giá vàng hôm nay 20/11/2022 ở trong nước giữ mức 66,40 - 67,62 triệu đồng/lượng. Tuần này, giá vàng thế giới giảm 0,9%, còn vàng nội lại đi ng...

Giá vàng hôm nay 19/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 19/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 19/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 18/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 18/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 18/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 17/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 17/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 17/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 16/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 16/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 16/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 15/11

Giá vàng hôm nay 15/11/2022 tại thị trường thế giới biến động nhẹ quanh ngưỡng 1.770 USD/ounce. Còn giá vàng trong nước đang tăng lên mức 66,50 -...

Giá vàng hôm nay 14/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 14/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 14/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 13/11

Giá vàng hôm nay 13/11/2022 tại thị trường trong nước giữ ở mức 66,50 - 67,62 triệu đồng/lượng. Tổng kết tuần này, vàng thế giới tăng mạnh,...

Giá vàng hôm nay 12/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 12/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 12/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 11/11

Giá vàng hôm nay 11/11/2022 tại thị trường thế giới giảm nhẹ sau đà tăng nóng hôm qua. Trong nước, giá vàng hôm nay tăng mạnh lên ngưỡng 66,31 -...

Giá vàng hôm nay 10/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 10/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 10/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 9/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 9/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 9/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 8/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 8/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 8/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 7/11

Giá vàng hôm nay 7/11/2022 tại thị trường thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh 100 - 200 ngàn...

Giá vàng hôm nay 6/11

Giá vàng hôm nay 6-11: Với giá vàng thế giới kết thúc chuỗi giảm dài nhất trong 50 năm, tâm lý lạc quan về vàng đã tăng đáng kể. Trong nước, giá...

Giá vàng hôm nay 5/11

Giá vàng hôm nay 5/11/2022 tại thị trường thế giới và trong nước tăng nóng. Trong đó, giá vàng trong nước hôm nay sốc lên ngưỡng 67,70 triệu đ...

Giá vàng hôm nay 4/11

Giá vàng hôm nay 4/11/2022 tại thị trường thế giới biến động nhẹ. Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh lên ngưỡng 67,22 triệu ...

Giá vàng hôm nay 3/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 3/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 3/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 2/11

Giá vàng hôm nay (2-11): Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh lên gần ngưỡng 1.650 USD/ounce. Trong nước, giá vàng vẫn duy trì quanh mức 67 triệu...

Giá vàng hôm nay 1/11

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 1/11 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 1/11/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 31/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 31/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 31/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 30/10

Giá vàng hôm nay 30/10/2022 tại thị trường thế giới và trong nước đi ngang. Tuần này, vàng ngoại giảm gần 15 USD/ounce, vàng nội giảm tới 450 ngàn...

Giá vàng hôm nay 29/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 29/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 29/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 28/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 28/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 28/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 27/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 27/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 27/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 26/10

Giá vàng hôm nay 26/10/2022 tại thị trường thế giới biến động nhẹ. Trong nước, giá vàng tăng mạnh 100 - 300 ngàn đồng/lượng, lên mức 67,32 triệu...

Giá vàng hôm nay 25/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 25/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 25/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 24/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 24/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 24/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 23/10

Giá vàng hôm nay 23/10/2022 tại thị trường thế giới và trong nước đi ngang. Tuần này, giá vàng trong nước tăng mạnh 500 ngàn đồng/lượng, lên trên...

Giá vàng hôm nay 22/10

Giá vàng hôm nay 22/10/2022 tại thị trường thế giới giữ ở mức 1.658 USD/ounce. Trong nước, giá vàng hôm nay tăng mạnh và cán mốc 67,60 triệu đ...

Giá vàng hôm nay 21/10

Giá vàng hôm nay 21/10/2022 tại thị trường trong nước và thế giới dự báo tăng hay giảm? Giá vàng SJC 9999 DOJI PNJ chốt phiên hôm qua bao nhiêu một...

Giá vàng hôm nay 20/10

Giá vàng hôm nay 20/10/2022 tại thị trường thế giới giảm sâu về mức 1.625 USD/ounce. Trong nước, giá vàng hôm nay giảm nhẹ 100 ngàn đồng/lượng,...

Giá vàng hôm nay 19/10

Giá vàng hôm nay 19/10/2022 tại thị trường thế giới vẫn biến động trên mức 1.650 USD/ounce. Trong nước, giá vàng hôm nay đi ngang, giữ ở mức 67...

Giá vàng hôm nay 18/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 18/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 18/10/2022 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 17/10

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 17/10 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 17/10/2022 bao nhiêu một lượng?