Đá quý thiên nhiên

Giá vàng hôm nay 23/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 23/9/2023. Giá vàng hôm nay 23/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 22/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 22/9/2023. Giá vàng hôm nay 22/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 21/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 21/9/2023. Giá vàng hôm nay 21/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 20/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 20/9/2023. Giá vàng hôm nay 20/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 19/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 19/9/2023. Giá vàng hôm nay 19/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 18/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 18/9/2023. Giá vàng hôm nay 18/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 17/9/2023

Giá vàng hôm nay 17/9/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới tăng nhẹ 5 USD/ounce, còn trong nước tăng 150 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 16/9/2023. Giá vàng hôm nay 16/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 15/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 15/9/2023. Giá vàng hôm nay 15/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 14/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 14/9/2023. Giá vàng hôm nay 14/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 13/9/2023

Giá vàng hôm nay 13/9/2023 ở trong nước và thế giới tăng hay giảm? Giá vàng 9999, 24K, 18K, SJC, DOJI, PNJ,... chốt phiên hôm qua bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 12/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 12/9/2023. Giá vàng hôm nay 12/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 11/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 11/9/2023. Giá vàng hôm nay 11/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 10/9/2023

Giá vàng hôm nay 10/9/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới giảm mạnh tới 20 USD/ounce, nhưng trong nước lại tăng nóng tới 550 ngàn...

Giá vàng hôm nay 9/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 9/9/2023. Giá vàng hôm nay 9/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 8/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 8/9/2023. Giá vàng hôm nay 8/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 7/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 7/9/2023. Giá vàng hôm nay 7/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, SJC, Mi hồng, BTMC, DOJI, PNJ hôm nay 6/9/2023. Giá vàng hôm nay 6/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 5/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 5/9/2023. Giá vàng hôm nay 5/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 4/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 4/9/2023. Giá vàng hôm nay 4/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 3/9/2023

Giá vàng hôm nay 3/9/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới tăng hơn 21 USD/ounce, còn trong nước tăng 200 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/9/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 1/9/2023. Giá vàng hôm nay 1/9 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 31/8/2023. Giá vàng hôm nay 31/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 30/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 30/8/2023. Giá vàng hôm nay 30/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 29/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 29/8/2023. Giá vàng hôm nay 29/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 28/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 28/8/2023. Giá vàng hôm nay 28/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 27/8/2023

Giá vàng hôm nay 27/8/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới tăng hơn 25 USD/ounce, còn trong nước lại tăng tới 350 ngàn đồng/lư...

Giá vàng hôm nay 26/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 26/8/2023. Giá vàng hôm nay 26/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 25/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 25/8/2023. Giá vàng hôm nay 25/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 24/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 24/8/2023. Giá vàng hôm nay 24/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 23/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 23/8/2023. Giá vàng hôm nay 23/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 22/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 22/8/2023. Giá vàng hôm nay 22/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 21/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 21/8/2023. Giá vàng hôm nay 21/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 20/8/2023

Giá vàng hôm nay 20/8/2023 đang giữ quanh mức 66,45-67,75 triệu đồng/lượng. Tuần này, thị trường thế giới giảm tới 23,6 USD/ounce, còn trong nước...

Giá vàng hôm nay 19/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 19/8/2023. Giá vàng hôm nay 19/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 18/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 18/8/2023. Giá vàng hôm nay 18/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 17/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 17/8/2023. Giá vàng hôm nay 17/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 16/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 16/8/2023. Giá vàng hôm nay 16/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 15/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 15/8/2023. Giá vàng hôm nay 15/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 14/8/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi hồng hôm nay 14/8/2023. Giá vàng hôm nay 14/8 tăng hay giảm? Bao nhiêu một lượng?