Đá quý thiên nhiên

Giá vàng hôm nay 29/3/2023

Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay 29/3/2022 tăng hay giảm? Giá vàng hôm nay 29/3 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 28/3/2023

Giá vàng hôm nay 28/3/2023 ở trong nước và thế giới tăng hay giảm? Giá vàng 9999, 24K, 18K, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý chốt phiên hôm qua bao nhiêu một lư...

Giá vàng hôm nay 27/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 27/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 27/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 26/3/2023

Giá vàng hôm nay 26/3/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới giảm 0,35%; còn trong nước giảm 200 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 25/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 25/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 24/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 24/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 24/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 23/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 23/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 23/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 22/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 22/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 22/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 21/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 21/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 21/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 20/3/2023

Giá vàng hôm nay 20/3/2023 ở trong nước và thế giới tăng hay giảm? Giá vàng 9999, 24K, 18K, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý chốt phiên hôm qua bao nhiêu một lư...

Giá vàng hôm nay 19/3/2023

Giá vàng hôm nay 19/3/2023 duy trì ổn định. Tuần này, thị trường thế giới tăng nóng 5,5%; còn trong nước tăng mạnh 600 - 700 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/3/2023

Giá vàng hôm nay 18/3/2023 tại thị trường thế giới tăng sốc gần 70 USD, lên mức cao nhất hơn 1,5 năm qua. Trong nước, giá vàng cũng đang tăng nón...

Giá vàng hôm nay 17/3/2023

Giá vàng hôm nay 17-3: Vàng thế giới gần như đứng yên. Trong nước, giá vàng tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 350.000 đồng/ lượng.

Giá vàng hôm nay 16/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 16/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 16/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 15/3/2023

Giá vàng hôm nay (15-3): Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm nhẹ trượt ngưỡng 67 triệu đồng/...

Giá vàng hôm nay 14/3/2023

Giá vàng hôm nay (14-3): Giá vàng thế giới tăng vọt vượt 1.910 USD/ ounce. Cùng chiều, vàng trong nước tăng lên quanh 67 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 13/3/2023

Giá vàng hôm nay (13-3): Trong khi giá vàng trong nước đứng yên, vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 14,8 USD vượt 1.880 USD/ ounce.

Giá vàng hôm nay 12/3/2023

Giá vàng hôm nay 12/3/2023 đi ngang. Tuần này, giá vàng thế giới tăng mạnh còn giá vàng trong nước lại quay đầu giảm nhẹ.

Giá vàng hôm nay 11/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 11/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 11/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 10/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 10/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 10/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 9/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 9/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 9/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 8/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 8/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 8/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 7/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 7/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 7/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 6/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 6/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 6/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 5/3/2023

Giá vàng hôm nay 5/3/2023 đang áp sát mốc 67 triệu đồng/lượng. Tuần này, giá vàng thế giới tăng nóng 2,49%, còn trong nước ít biến động.

Giá vàng hôm nay 4/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 4/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 4/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 3/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 3/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 3/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 2/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 2/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 2/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 1/3/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 1/3 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 1/3/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 27/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 27/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 27/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 26/2/2023

Giá vàng hôm nay 26/2/2023 duy trì ổn định. Tuần này, giá vàng thế giới giảm mạnh 1,36%, còn trong nước giảm 200 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 25/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 25/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 24/2/2023

Giá vàng hôm nay 24/2/2023 ở trong nước và thế giới tăng hay giảm? Giá vàng 9999, 24K, 18K, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý chốt phiên hôm qua bao nhiêu một lư...

Giá vàng hôm nay 23/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 23/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 23/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 22/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 22/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 22/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 21/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 21/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 21/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 20/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 20/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 20/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 19/2/2023

Giá vàng hôm nay 19/2/2023 đi ngang. Tuần này, giá vàng thế giới giảm mạnh 1,18%, còn trong nước giảm 250 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 18/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 18/2/2023 bao nhiêu một lượng?

Giá vàng hôm nay 17/2/2023

Bảng giá vàng 9999, SJC, 24K, 18K, 14K, 10K, vàng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý hôm nay 17/2 tăng giảm thế nào? Giá vàng hôm nay 17/2/2023 bao nhiêu một lượng?